Tussenschoolse opvang

 Tussenschoolse opvang

Binnen onze school kunnen kinderen overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 tot 13.15 uur.

Aanmelden van overblijfkinderen geschiedt vóór 9.00 uur bij Lucia Stoks, overblijf­coördinator, tel. 06-54902835.

Overblijven is alleen mogelijk als de ouders een aanmeldformulier ingevuld en ondertekend hebben. zonder dit formulier is overblijven niet mogelijk.

Afmelden van de kinderen is verplicht. Worden eenmaal aangemelde kinderen niet (bij de coördinator) afgemeld, dan zullen de kosten van het overblijven in rekening worden gebracht.

Voor lunchpakket, drinken en eventueel spelmateriaal zorgt ieder kind zelf. De overblijfkinderen zijn verzekerd via de school.

Er wordt gewerkt met strippenkaarten. U kunt kiezen uit verschillende strippenkaarten.

50 Strippenkaart € 87,50 – 30 Strippenkaart € 60.00 – 10 Strippenkaart € 22.50. De strippenkaart blijft gewoon geldig dus ook voor het schooljaar opvolgend. De coördinator houdt de strippenkaart van uw kinderen bij.

Bij een volle strippenkaart krijgt u een bericht dat deze bijna vol is en dat er geïncasseerd gaat worden. De volle strippenkaart krijgt u via mail toegestuurd.

Door ondertekening van het aanmeldformulier machtigt u de Stichting Overblijven Onder de Linde om het verschuldigde bedrag voor de strippenkaart van uw rekening af te schrijven.

Als uw kind incidenteel overblijft is er ook de mogelijkheid om dit achteraf door middel van een automatische incasso te verrekenen. De kosten zijn dan € 2.50 per keer overblijven

Op dit moment hebben we acht vaste overblijfkrachten. Maar gezien het grote aantal leerlingen dat gebruik maakt van het overblijven zijn we soms genoodzaakt de hulp van ouders in te roepen die ons kunnen ondersteunen. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of, en zo ja, op welke dag van de week u eventueel beschikbaar bent.

Natuurlijk kunt u in dat geval uw kinderen meebrengen en zijn hieraan geen kosten verbonden. Bovendien ontvangt u de vergoeding die onze vaste overblijfkrachten ook ontvangen.

Ik wil de regels en afspraken downloaden.

 

Ik wil het aanmeldingsformulier downloaden.