Schoolplan 2015-2019


Het schoolplan is vastgelegd voor een periode van vier jaar: 2015-2019. In het schoolplan is beschreven hoe de kwaliteit is van onze school en op welke wijze we deze willen verbeteren.
Jaarlijks wordt dit vastgelegd in het jaarplan en geƫvalueerd in het jaarverslag.

Al deze documenten worden besproken en ter goedkeuring voorgelegd aan de MR van onze school.

 

 

Ik wil het Schoolplan 2015-2019 downloaden.