Het klimaat van de school

De sfeer waarin een kind opgroeit is van groot belang voor zijn welbevinden. Wij streven er naar om op onze school een zodanige sfeer te scheppen, dat kinderen zich er thuis voelen, zich veilig weten. Dan pas kan een kind zich het best ontwikkelen.

 

Onze school wil een leefgemeenschap zijn, waar kinderen niet alleen kennis opdoen, maar ook hun persoonlijkheid en vaardigheden ontwikkelen, Wij vinden het verder belangrijk dat kinderen alle mogelijkheden die zij hebben, benutten. Dit betekent dat wij als team proberen elk kind zijn talenten zo volledig mogelijk te laten ontwikkelen.

Niet ieder kind kan hetzelfde bereiken. In ons onderwijs spelen we zoveel mogelijk in op de verschillen tussen kinderen, maar streven wel naar het hoogst haalbare voor dit kind. Met “prestaties” wordt relatief omgegaan. We vinden dat kinderen op school moeten presteren, maar we zijn er van over­tuigd, dat “prestaties” voor ieder kind verschillend kunnen zijn. Een voortdurende ontwikkeling van eigen kunnen is ons doel, zowel op het gebied van kennis, en zeker ook op het gebied van vaardigheden.

 

Op onze school kijken we naar dat wat het beste is voor het kind en wat het kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Dit kan leiden tot aanpassing van leerstof of de omgeving.

 

We vinden het belangrijk dat u, als ouder, ons informeert wanneer er zaken spelen die voor uw kind belangrijk zijn. Samen kunnen we kijken op welke manier we hiermee om kunnen gaan.