De resultaten van het onderwijs

Resultaten

 

Basisschool "Onder de Linde" staat open voor alle leerlingen. We willen graag dat alle kinderen zich op onze school thuis voelen. We willen de kinderen een veilige en geborgen plek geven en hun ontwikkeling zo goed mogelijk bevorderen: we willen uit de leerling halen wat erin zit. Dat is ons doel.

We staan voor goed onderwijs in een prettige sfeer. We vinden het erg belangrijk dat de school zoveel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden en leervermogens van het kind. Zodat we samen met de ouders een goed besluit kunnen nemen over de keuze en vorm van het vervolg onderwijs voor het kind.

 

 

Uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs

 

U en wij weten dat resultaten niet de garantie zijn voor het geluk of het welslagen van het kind als volwassene. 
Toch willen u de resultaten van de Cito-eindtoets en de doorstroom naar het voortgezet onderwijs van afgelopen jaren niet onthouden.

 

Uitstroom leerlingen basisschool "Onder de Linde" vanaf schooljaar 2012-2013.

 

 

 

Schooljaar:

12-13

13-14*

14-15

15-16

Aantal schoolverlaters:

24

25

27

14

VMBO-LWOO

8.3%

4%

14.8%

7%

VMBO-B

4.2%

0%

0%

7%

VMBO-T/K

58.3%

32%

VMBO-K

14.8%

14.3%

VMBO-T

18.5%

42.8%

HAVO (T)

4.2%

32%

29.6%

21.4%

HAVO/VWO

12.5%

VWO

16.7%

32%

22.2%

7%

Totaal

100%

100%

100%

100%

* Vanaf schooljaar 2013-2014 worden er alleen nog enkelvoudige adviezen gegeven. HAVO/VWO wordt  nu HAVO of VWO.

VMBO-L= leerwegondersteunend

VMBO-B = beroepsgerichte opleiding

VMBO-T = theoretische leerweg

HAVO-T = Na een jaar gaan de kinderen naar het VMBO of naar de HAVO

HAVO = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

VWO = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

Hieronder staan de scores van onze school van de afgelopen vijf jaar.. De schaal loopt van 500 tot 550. De landelijke score geeft het gemiddelde van alle deelnemende scholen aan. Dezelfde schoolscore geeft het gemiddelde aan van alle scholen die met onze school vergelijkbaar zijn (eenzelfde leerlingbevolking).

 

Schooljaar:

2012

2013

2014

2015

2016

Onder de Linde

534,9**

533.2

535.4

535.2

532.2

Dezelfde schoolscore:

535,3

534.8

534.6

534.9

534.6

* Ongecorrigeerde score

** Gecorrigeerde score op leerlinggewicht, gehanteerd vanaf 2012

Meer gegevens kunt u vinden in onze schoolgids en op <link www.scholenopdekaart.nl>www.scholenopdekaart.nl</link>&nbsp;