Externe contacten

Kantoor Rijksinspectie
Postadres:
Postbus 530
5600 AM Eindhoven
040-2197000

Bezoekadres:
Zernickestraat 6
Eindhoven
040-2370486
040-2340496

BCO Onderwijsadvies
Wylrehofweg 11
Postbus 829
5900 AV Venlo
077-3519284
077-3522402

Jeugdgezondheidszorg
De Hoge Horst 3
5961 KN Horst
077-3984896

077-3981851
Hoofdvestiging GGD: 
077-3598855
077-3520313

Centrum voor Jeugd en gezin
www.mijncjg.nl
m.joosten@mijncjg.nl
088 – 3300 600 (9.00 – 11.00 uur)

Accommodaties
Gymzaal Hegelsom
Pastoor Debijestraat 10
5963 AG Hegelsom
Telefoon: 077-399661