Contactgegevens Ouderraad

 

De leden van de ouderraad hebben hun taken verdeeld. Ze werken in vaste werkgroepen, die ieder hun taak hebben bij de uitvoering van de werkzaamheden. Voor de volgende werkgroepen kunt u contact opnemen met de vermelde ouders:

 

 

Taakverdeling:

 

Voorzitter

Leon Pouwels

Secretaresse

Cindy Wismans

Penningmeester

Mark Joppe

 

 

Contactpersonen werkgroepjes oudervereniging:

 

Contactpersoon dorpsraad

Leon Pouwels

Herstel en wassen kleuterspullen

Dorien Jacobs

Hoofdluis

Dorris Arts, Lucia Stoks

Kascontrole begin januari

Eric Jacobs, VACATURE

Carnavalsmiddag

Antal Versteegen, Dorris Arts

ISY, website, Haegelsums Blaedje

Cindy Wismans

Schoolreisje/schoolfeest

Janine Verbruggen, Antál Versteegen, Dorris Arts, Mieke Hoeijmakers

Sinterklaas

Antál Versteegen,  Mieke Hoeijmakers

Koningsspelen 24 april

Debbie Willems, Eric Jacobs

T-shirtjes

Debbie Willems

Verkeersouder/veiligheidscheck

Rene Saris, lid MR

Wandeldriedaagse

Leon Pouwels, Mieke Zanders, Mark Joppe

Dag van de leraar/Complimentendag

Cindy Wismans, Dorris Arts

Week tegen het pesten

Janine Verbruggen, Mieke Zanders, René Saris, Charlotte (vanuit het team)

Organisatie thema-avond 2 jaarlijks

VACATURE, + evt. lid van OR andere school

Schoolfoto’s

Lucia Stoks, Mieke Zanders

Uitstapje OR/MR/OR kindcentrum

Eric, iemand van MR

Taken buiten OR:

 

Versieringen

Lucia Stoks, Marloes Verhaag

Schoonmaken

Kim Vissers

Ouderhulpboekje

Lucia Stoks