Basisschool Onder de Linde en Kinderopvang ’t Nest  vormen samen een Kindcentrum

 

Kinderopvang ’t Nest is partner van Dynamiek Scholengroep en verzorgt in de school een aanbod van kinderopvang (0-4 jaar), peuterprogramma (2 -4 jaar) en buitenschoolse opvang 4 -13 jaar).  

Onze huidige gebruikers zijn erg tevreden over ons aanbod, organisatie breed beoordelen zij dit met een 8 ! (resultaat onderzoek mei 2014)

Op www.kinderopvanghetnest.nl  vindt u een rekentool waarmee u precies kunt berekenen welk bedrag u zelf betaalt en welk bedrag de belasting bijdraagt aan uw kinderopvang.

Spelen, leren, ontwikkelen, het ligt in elkaars verlengde en Kinderopvang ’t Nest zorgt voor een aanbod waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Natuurlijk liggen accenten anders.

Zo is er bij de kinderopvang veel aandacht voor het huiselijke, de dagelijkse verzorging en een aanbod van uitdagende activiteiten gedurende de dag.

In het peuterprogramma krijgen peuters een gericht aanbod van activiteiten in de relatief beperkte tijd dat zij onze locatie bezoeken.

In de buitenschoolse opvang is weer meer aandacht voor ontspanning, spel, een huiselijke sfeer, of juist ook uitdagende, spannende activiteiten. In de vakanties is er altijd een programma en gaan kinderen er regelmatig op uit.  

Overal wordt themagericht gewerkt. Aan de hand van het thema vinden de activiteiten plaats. Kinderen worden zoveel als mogelijk bij het aanbod betrokken, door goed naar hen te luisteren en in te spelen op dat wat er bij hen leeft.

Communicatie met ouders vinden we erg belangrijk. Hier maken we dan ook tijd voor tijdens  het brengen- of halen van de kinderen, als er behoefte is aan een individueel gesprek met ouders of bijvoorbeeld tijdens het overleg met de oudercommissie.

Uit het onderzoek van mei 2014: ‘Ouders zijn heel tevreden over de wijze en snelheid waarop Kinderopvang ’t Nest omgaat met vragen en opmerkingen’

In Kindcentrum Onder de Linde  biedt ’t Nest :

Dagopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar (52 weken per jaar geopend)

Peuterprogramma voor peuters van 2 – 4 jaar (tijdens schoolweken)

Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 – 13 jaar (voor- en na school, vakanties en studiedagen)

Wij zijn geopend op:

Maandagmorgen   van 7.30 tot 12.45 uur voorschoolse opvang, dagopvang en peuterprogramma

Maandagmiddag  van 12.45  tot 18.00 uur dagopvang en naschoolse opvang

Dinsdagmorgen van 7.30 tot 12.45 uur voorschoolse opvang, dagopvang en peuterprogramma

Dinsdagmiddag van 12.45 tot 18.00 uur dagopvang en naschoolse opvang

Woensdagmorgen van 7.30 tot 12.45 uur voorschoolse opvang en dagopvang

Woensdagmiddag van 12.45 tot 18.00 uur dagopvang en naschoolse opvang.

Donderdagmorgen van 7.30 tot 12.45 uur voorschoolse opvang, dagopvang en peuterprogramma

Donderdagmiddag van 12.45 tot 18.00 uur dagopvang en naschoolse opvang

Vrijdagmorgen van 7.30 tot 12.45 uur voorschoolse opvang, dagopvang en peuterprogramma

Vrijdagmiddag van 12.45  tot 18.00 uur dagopvang en naschoolse opvang

Wij willen graag aansluiten bij de behoefte van u als ouders. Heeft u opvang nodig op andere tijden dan hierboven vernoemd (vervroegde of verlengde opvang), neem dan contact op met de clustermanager Jacqueline Versleijen, tel: 06-10227092.  Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden om een passend aanbod te realiseren.

Meer informatie over het aanbod op deze locatie vindt u op www.kinderopvanghetnest.nl of neem gerust contact op met de pedagogisch medewerkers voor een rondleiding of gesprek. U kunt ook bellen met de clustermanager: Jacqueline Versleijen, tel: 06-10227092