Schooldocumenten

Op de subpagina's treft u de schoolgids, het groene blaadje en het schoolplan van basisschool Onder de Linde aan.  

 

Hierin treft u algemene informatie aan over onze school: de uitgangspunten, doelstellingen en de identiteit van de school. Deze informatie is o.a. bestemd voor ouders die in de toekomst een schoolkeuze willen maken voor hun kind.

 

In het schoolplan zijn de beleidsvoornemens voor de jaren 2015-2019 vastgelegd. Het geeft de richting aan, waarin de school zich de komende jaren wil ontwikkelen.

De inhoud van de schoolagenda staat normaliter in de agenda. In de schoolkalender vindt u schoolgids B, waarin de belangrijkste zaken voor u als ouder opgenomen zijn.