Ouderhulp op Onder de Linde

Ouderparticipatie

 

 
Belangrijk vinden wij ook het directe contact tussen ouders en school. Daarom verwachten wij  u minstens een keer per jaar op school om samen over de vorderingen en het wel en wee van uw kind te praten. Bij de uitreiking van de eerste twee rapporten worden deze avonden gehouden. Een en ander staat beschreven bij "Rapportage".

 


Vindt u het fijn om nog actiever bij het onderwijs betrokken te worden ?
Aan het eind  van het schooljaar worden er in het "ouderhulpboekje" voor het nieuwe schooljaar altijd ouders gevraagd die graag willen meehelpen bij onderwijsactiviteiten in de school. Zo zijn er al vele jaren ouders actief bij de sport- en spellendag, in de redactie van de schoolkrant, bij de carnavalsviering, bij de sporttoernooien of bij het onderhoud van de speeltuin en de speelplaats.

 

 
Vele ouders zijn ook direct betrokken bij het inhoudelijke onderwijs op school. Veel moeders en soms ook vaders bezoeken wekelijks een of meerdere keren de school om mee te helpen bij het AVI-lezen (lezen in groepjes) of zijn rechtstreeks betrokken bij het documentatiecentrum. Ze ondersteunen kinderen bij het opzoeken van informatie. Een aantal ouders is lid van de ouderraad of de medezeggenschapsraad en denken daarin mee over de opzet, inhoud en organisatie van het onderwijs op "Onder de Linde".
Wij zijn er dan ook trots op, dat zoveel ouders zo begaan zijn met het onderwijs en dat zovelen hun steentje bijdragen aan de school. Er zijn op "Onder de Linde" dan ook activiteiten, die zonder uw hulp zelfs onuitvoerbaar zijn geworden !

 


Mocht U zich na het lezen van deze pagina aan willen melden voor een vorm van ouderhulp, dan bent U altijd van harte welkom, op elk moment. Neem gerust contact op !