Directiewisseling

Door de krimp zijn er op alle vlakken maatregelen te verwachten. Een ervan heeft betrekking op de stoelenwisseling van de directieleden. Meer daarover leest u hier.

 

Het schoolbestuur

Onze school wordt sinds 1 januari 2005 bestuurd door de Stichting Dynamiek Scholengroep. Onder de Linde is een school voor bijzonder onderwijs. Dat wil zeggen, dat de school bestuurd wordt door een schoolbestuur met een eigen identiteit. Een College van bestuur van deze stichting, bestaande uit een algemeen directeur, geassisteerd door de medezeggenschapsraden en de directies, vormt het bevoegd gezag van onze en nog 20 andere  katholieke scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum en Meerlo-Wanssum.

De leden van het College van Bestuur hebben tot taak het basis- en speciaal onderwijs in de drie gemeenten te behartigen. Zij handelen daarbij volgens de algemene richtlijnen van het onderwijs, die op grond van gezamenlijk overleg in de Nederlandse Katholieke Schoolraad zijn vastgelegd. De statuten liggen voor iedereen op school ter inzage. Het bestuur draagt de eindverantwoording voor het hele onderwijsgebeuren aan de onder haar bestuur vallende scholen. 

Het bevoegd gezag wenst "op afstand" te besturen, hetgeen inhoudt dat de beleidsvoorbereiding en -uitvoering in handen is gegeven van het Directie Overleg, bestaande uit alle directeuren van de scholen van Dynamiek Scholengroep. Het bestuur behoudt uiteraard haar beleidsvaststellende taak en heeft de eindverantwoordelijkheid m.b.t. de algehele gang van zaken. Het College van Bestuur is dhr. Jos Baggen. Het College van Bestuur wordt secretarieel ondersteund.

 

Voor eventuele vragen met betrekking tot bestuurszaken kunt u terecht bij het secretariaat van de stichting.

Postadres van het schoolbestuur:

Stichting Dynamiek Scholengroep
Postbus 6162
5960 AD Horst
Telefoon 077-4678020

E-mail: info@dynamiek.nu
Internet: www.dynamiek.nu

Bezoekadres:

Dynamiek Scholengroep
Expeditiestraat 3a
5961 PX Horst

Het secretariaat is elke werkdag bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur.